Vi bygger smarta bostäder med PATRIAM

FIBARO PATRIAM

GRÖNA HUS ❤ PATRIAM

Tillsammans med byggherren PATRIAM har Gröna Hus nu färdigställt två lägenhetsprojekt med fokus på IoT och det smarta hemmet.

Projekten består av 35 resp. 37 lägenheter placerade i Stocksund och på Gärdet i Stockholm.

– Det har varit en ganska lång process där vi tillsammans med ingenjörsföretaget Projekt El tagit fram denna lösning för smarta bostäder. Vi ser en markant ökning i efterfrågan av smarta hem och tack vare ny teknik dröjer det inte länge innan vi kan förvänta oss detta som standard i all nyproduktion. Detta säger Niclas Hallin ansvarig säljare på Gröna Hus.

 

Funktioner som stått i fokus i detta projekt är komfort och trygghetslösningar.

De boende kan styra sitt hem från vart som helst i världen från sin smartphone, bli meddelade vid en ev. olycka i hemmet och skapa scenarion som passar just deras vardag.

– Att hela systemet bygger på en radiostandard och går att implementera sent i byggprocessen tror jag är väldigt viktigt om man ska nå framgång på denna marknad.

Att bygga bostäder är komplext och väldigt prispressat, det finns helt enkelt inte plats för system som kräver för mycket administration, hur bra de än är. Det är just därför FIBARO System vinner mark, det är helt transparent och hela installationen går att utföra med en standardiserad el-projektering som grund, detta säger Fredrik Pettersson, tekniker och projektansvarig på Gröna Hus.

 

Att kunderna uppskattar funktionerna märker vi absolut, inte minst på vår eftermarknadsavdelning dit man kan vända sig för att utöka med fler funktioner vid behov. 

För mer information:

https://www.patriam.se/vara-bostader/stocksund/

 

Gärdet